După ce au pierdut în instanță dreptul de a se declara moștemitori legali pe domeniul Goga de la Ciucea, frații Mureșan au apelat la o mânărie juridică prin intermediul unui notar din Sibiu. Astefel aceștia au reuşit, prin această metodă cel puţin discutabilă, să devină proprietari cu acte în regulă asupra Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea.

Deşi Florin Mureşan şi Radu Mureşan au pierdut definitiv, anul trecut, procesul deschis în baza Legii 10/2001 în vederea restituirii integrale a bunurilor de la Ciucea a Veturiei Goga pe care le-a moşternit de la Octavian Goga, aceştia au reuşit, prin intermediul unui notar din Sibiu, să obţină la Cartea Funciară înscrierea pe numele lor a imobilelor care fac parte din Complexul Muzeal de la Ciucea. Notarul a eliberat (în baza căror acte, când există o soluție definitivă și irevocabilă a justiției românești?) un certificat suplimentar de moştenitor.

În 6 noiembrie anul trecut, după pierderea definitivă a procesului de către frații Mureșan, notarul din Sibiu eliberează certificatul de moştenitor legal şi suplimentar nr. 68 din 2017 prin care constată că de pe urma Veturiei Goga au rămas la Ciucea un teren de 3420 mp, o clădire numită Ady Endre, clădirea Casa Albă, clădirea Casa de pe stâncă, un teren de 10.404 mp, casa de piatră cu patru apartamente, clădirea Mănăstirea cu 14 camere, un teren de 338 mp, un imobil de 338 mp, clădirea Castel, o clădire gospodărească şi un alt teren de 216 mp. Ca moştenitori sunt declaraţi de notar, pe baza succesiuniii, Florin Mureşan şi Radu Mureşan.

Aceștia deja au somat Consiliul Judeţean Cluj să evacueze toate imobilele de aici și au solicitat Primăriei comunei Ciucea trecerea în registrul agricol a tuturor proprietăţilor care au aparţinut lui Octavian Goga şi ulterior Veturiei Goga pentru a putea plăti taxe şi impozite locale.

Pe lângă procesul pierdut de frații Mureșan, devine interesant și faptul că notarul din Sibiu nu a ţinut cont deloc de testamentul Veturiei Goga care a donat averea de la Ciucea statului român – document menţionat explicit în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Este drept că decizia ICCJ constatată nulitatea actului de donaţie încheiat de Veturia Goga pe seama căruia imobilele de la Ciucea au fost transmise în proprietatea statului român, însă în cadrul acelui proces s-a cerut şi anularea testamentului, iar instanţa a respins solicitarea, ceea ce înseamnă că documentul a rămas valabil.

Așa că notarul sibian nu avea cum elibera certificat de moştenitor pe bunurile de la Ciucea pe numele lui Radu şi Florin Mureşan deoarece aceştia nu aveau nici un drept în acest sens, nefiind moştenitori rezervatari (soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului n.n). Radu şi Florin Mureşan nu sunt urmaşi direcţi ci nepoţi după unul dintre cei doi fraţi pe care i-a avut.

A doua zi după ce au obţinut acest certificat de moştenitor, urmaşii fratelui Veturiei Goga s-au prezintat la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin unde au solicitat înscrierea pe numele lor în Cartea Funciară a tuturor bunurilor imobile de la Ciucea menţionate în documentul eliberat de notarul de la Sibiu. Cu tupeu, ca şi document justificativ în cadrul acestui demers, au prezentat trunchiat decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a constatat nulitatea actului de donaţie încheiat de Veturia Goga prin care imobilele de la Ciucea au fost transmise în proprietatea statului român, fără să mai menționeze faptul că aceeași decizie îi decade din pretențiile de moștenitori.

Ei, de aici în colo avem de a face cu indolența celor de la CJ Cluj care aveau posibilitatea să depună obiecţii pentru a bloca înscrierea imobilelor de la Ciucea pe numele urmaşilor Veturiei Goga, însă aceștia nu s-au sinchisit să facă nimic în acest sens. Motiv pentru care reprezentanţii Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin nu au mai avut ce face decât să dea curs solicitărilor făute de Florin şi Radu Mureşan. Odată cu obţinerea extrasului de Carte Funciară cu terenurile şi clădirile de la Ciucea înscrise pe numele lor, urmaşii fratelui Veturiei Goga s-au prezentat la primăria din comună pentru a cere înscrierea în registrul agricol a acestor imobile pentru a plăti taxele şi imozitele locale aferente.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj au confirmat pentru Făclia că la registratura instituţiei s-a depus o somaţiei cu privire la evacuarea Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea, însă încă nu s-a luat o decizie cu privire la această solicitare. Reprezentanții CJ Cluj susțin că, după operarea în Cartea Funciară a noilor proprietari de la Ciucea, s-ar fi înaintat o cerere de reexaminare a încheierii Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin prin care Radu Mureşan şi Florin Mureşan au fost înscrişi în CF.

Din păcate exact în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, pentru a recupera domeniul de la Ciucea, Consiliul Judeţean Cluj va trebui să deschidă mai multe procese. Mai întâi pentru a se obține anularea certificatului de moştenitor eliberat de notarul de la Sibiu, după care să anuleze încheiera la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin. Apoi CJ Cluj va trebui să deschidă un proces pentru a i se recunoaşte dreptul de proprietate asupra Castelului de la Ciucea pe baza testamentului lăsat de Veturia Goga.

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieti comentariul Dvs.
Nume